IureSearch®  

Zoeken op de site, of bv. alleen in de arresten of conclusies.

(werkt niet in de demo-versie)
Alle woorden1Eén van de woorden2 Woorden in exact dezelfde volgorde3
IureSearch, geheel Conclusies Arresten Wetten Trefwoordenregisters Parlementaire Geschiedenis
Alle bestandenWeb pagina's Tekst bestanden Adobe PDF MS Word MS Excel MS PowerPoint RTF files

 

1.

Er wordt alleen geselecteerd op documenten waarin alle door u opgegeven woorden voorkomen.

Hierbij wordt geen acht geslagen op de volgorde waarin de woorden in de tekst voorkomen (zie punt 3).

U kunt werken met de woorden 'and' en 'not'.

Door * achter woorden te plaatsen, wordt geselecteerd op woorden die beginnen met de door u opgegeven letters (daarmee kunt u bereiken dat met onrechtmati* niet alleen onrechtmatig wordt geselecteerd, maar ook onrechtmatige en onrechtmatigheid). U kunt de * ook vóór bepaalde letters zetten.

De ? vervangt één letter. Indien u verjaar? intypt, verschijnen documenten met de woorden verjaart en verjaard.

Nb. Uw zoekopdracht is hoofdlettergevoelig (als u bv. pauliana intypt en in de tekst alleen Pauliana voorkomt, wordt het document niet geselecteerd). U kunt dit ondervangen door ?auliana in te voeren.

 

2.

Als één van de door u opgegeven woorden in een document voorkomt, wordt het geselecteerd.

 

3.

Stel u vult de volgende woorden in: verzuim zonder ingebrekestelling

Er wordt alleen gezocht op documenten waarin de woorden 'verzuim zonder ingebrekestelling' in dezelfde volgorde voorkomen.