In de originele versie kan op elk trefwoord worden doorgeklikt!!

In deze demo-versie niet!! De originele versie is ook uitgebreider.

 

Aanbod en aanvaarding

Aanneming van werk

Aanvaring

Absolute competentie

Afbreken van onderhandelingen

Afstand

Agentuurovereenkomst

Algemene voorwaarden

Arbeidsongevallen

Awb, art. 5:35

Bankgarantie

Bedreiging

Bedrog

Begroting schade

Behandelingsovereenkomst

Beknelde tussenschakel

Bemiddelingsovereenkomst

Beroepsaansprakelijkheid

Beslag

Betaling

Bevoegdheid rechter

Bewaarneming

Bewijs

Bijzondere overeenkomst

Bindend advies

Blijvend onmogelijk

Boete

Borgtocht

Buitengerechtelijke kosten

Burenrecht

BW, art. 1:88

BW, art. 1:97

BW, art. 1:99

BW, art. 1:102

BW, art. 1:204

BW, art. 1:377

BW, art. 2:9

BW, art. 2:11

BW, art. 2:134

BW, art. 2:146

BW, art. 2:180

BW, art. 2:193

BW, art. 2:244

BW, art. 2:248

BW, art. 2:256

BW, art. 2:394

BW, art. 2:403

BW, art. 3:4

BW, art. 3:12

BW, art. 3:13

BW, art. 3:14

BW, art. 3:15j

BW, art. 3:33

BW, art. 3:35

BW, art. 3:37

BW, art. 3:38

BW, art. 3:39

BW, art. 3:40

BW, art. 3:41

BW, art. 3:42

BW, art. 3:44

BW, art. 3:45

BW, art. 3:49

BW, art. 3:50

BW, art. 3:51

BW, art. 3:52

BW, art. 3:53

BW, art. 3:54

BW, art. 3:58

BW, art. 3:59

BW, art. 3:60

BW, art. 3:61

BW, art. 3:62

BW, art. 3:66

BW, art. 3:67

BW, art. 3:68

BW, art. 3:69

BW, art. 3:70

BW, art. 3:74

BW, art. 3:83

BW, art. 3:84

BW, art. 3:92

BW, art. 3:94

BW, art. 3:105

BW, art. 3:120

BW, art. 3:166

BW, art. 3:182

BW, art. 3:185

BW, art. 3:200

BW, art. 3:239

BW, art. 3:246

BW, art. 3:251

BW, art. 3:264

BW, art. 3:268

BW, art. 3:276

BW, art. 3:278

BW, art. 3:288

BW, art. 3:290

BW, art. 3:292

BW, art. 3:296

BW, art. 3:301

BW, art. 3:303

BW, art. 3:305a

BW, art. 3:306

BW, art. 3:307

BW, art. 3:308

BW, art. 3:309

BW, art. 3:310

BW, art. 3:311

BW, art. 3:313

BW, art. 3:314

BW, art. 3:316

BW, art. 3:317

BW, art. 3:318

BW, art. 3:319

BW, art. 3:321

BW, art. 3:322

BW, art. 3:323

BW, art. 3:324

BW, art. 3:325

BW, art. 4:46

BW, art. 4:59

BW, art. 5:5

BW, art. 5:10

BW, art. 5:50

BW, art. 5:54

BW, art. 6:1

BW, art. 6:2

BW, art. 6:3

BW, art. 6:5

BW, art. 6:6

BW, art. 6:7

BW, art. 6:9

BW, art. 6:10

BW, art. 6:11

BW, art. 6:12

BW, art. 6:15

BW, art. 6:21

BW, art. 6:22

BW, art. 6:23

BW, art. 6:27

BW, art. 6:32

BW, art. 6:38

BW, art. 6:52

BW, art. 6:54

BW, art. 6:57

BW, art. 6:58

BW, art. 6:59

BW, art. 6:61

BW, art. 6:62

BW, art. 6:74

BW, art. 6:75

BW, art. 6:76

BW, art. 6:78

BW, art. 6:80

BW, art. 6:81

BW, art. 6:82

BW, art. 6:83

BW, art. 6:86

BW, art. 6:87

BW, art. 6:89

BW, art. 6:91

BW, art. 6:92

BW, art. 6:93

BW, art. 6:94

BW, art. 6:95

BW, art. 6:96

BW, art. 6:97

BW, art. 6:99

BW, art. 6:100

BW, art. 6:101

BW, art. 6:102

BW, art. 6:104

BW, art. 6:105

BW, art. 6:106

BW, art. 6:107

BW, art. 6:108

BW, art. 6:109

BW, art. 6:114

BW, art. 6:119

BW, art. 6:119a

BW, art. 6:127

BW, art. 6:130

BW, art. 6:131

BW, art. 6:136

BW, art. 6:140

BW, art. 6:142

BW, art. 6:150

BW, art. 6:159

BW, art. 6:160

BW, art. 6:161

BW, art. 6:162

BW, art. 6:163

BW, art. 6:164

BW, art. 6:167

BW, art. 6:169

BW, art. 6:170

BW, art. 6:171

BW, art. 6:172

BW, art. 6:173

BW, art. 6:174

BW, art. 6:175

BW, art. 6:179

BW, art. 6:181

BW, art. 6:191

BW, art. 6:193a

BW, art. 6:193b

BW, art. 6:193c

BW, art. 6:193j

BW, art. 6:194

BW, art. 6:196

BW, art. 6:198

BW, art. 6:200

BW, art. 6:203

BW, art. 6:206

BW, art. 6:210

BW, art. 6:212

BW, art. 6:216

BW, art. 6:217

BW, art. 6:219

BW, art. 6:224

BW, art. 6:225

BW, art. 6:228

BW, art. 6:230

BW, art. 6:230c

BW, art. 6:231

BW, art. 6:233

BW, art. 6:234

BW, art. 6:235

BW, art. 6:236

BW, art. 6:237

BW, art. 6:238

BW, art. 6:240

BW, art. 6:247

BW, art. 6:248

BW, art. 6:251

BW, art. 6:253

BW, art. 6:254

BW, art. 6:258

BW, art. 6:259

BW, art. 6:260

BW, art. 6:261

BW, art. 6:262

BW, art. 6:263

BW, art. 6:265

BW, art. 6:266

BW, art. 6:267

BW, art. 6:269

BW, art. 6:270

BW, art. 6:271

BW, art. 6:277

BW, art. 6:278

BW, art. 7:2

BW, art. 7:3

BW, art. 7:15

BW, art. 7:17

BW, art. 7:19

BW, art. 7:21

BW, art. 7:23

BW, art. 7:25

BW, art. 7:28

BW, art. 7:47

BW, art. 7:60

BW, art. 7:176

BW, art. 7:178

BW, art. 7:201

BW, art. 7:204

BW, art. 7:209

BW, art. 7:226

BW, art. 7:231

BW, art. 7:266

BW, art. 7:271

BW, art. 7:291

BW, art. 7:400

BW, art. 7:401

BW, art. 7:404

BW, art. 7:405

BW, art. 7:407

BW, art. 7:411

BW, art. 7:414

BW, art. 7:416

BW, art. 7:418

BW, art. 7:421

BW, art. 7:425

BW, art. 7:426

BW, art. 7:427

BW, art. 7:428

BW, art. 7:442

BW, art. 7:446

BW, art. 7:448

BW, art. 7:453

BW, art. 7:454

BW, art. 7:456

BW, art. 7:462

BW, art. 7:464

BW, art. 7:500

BW, art. 7:611

BW, art. 7:623

BW, art. 7:653

BW, art. 7:658

BW, art. 7:661

BW, art. 7:662

BW, art. 7:663

BW, art. 7:750

BW, art. 7:754

BW, art. 7:761

BW, art. 7:764

BW, art. 7:850

BW, art. 7:852

BW, art. 7:857

BW, art. 7:858

BW, art. 7:866

BW, art. 7:868

BW, art. 7:900

BW, art. 7:902

BW, art. 7:904

BW, art. 7:908

BW, art. 7:952

BW, art. 7:962

BW, art. 7A:1576

BW, art. 7A:1576h

BW, art. 7A:1790

BW, art. 7A:1791

BW, art. 8:1002

BW, art. 8:1793

Causaal verband

Cessie

Collectieve actie

Commanditair

Conformiteit

Contractsoverneming

Contractsvrijheid

Conversie

Derdenbeding

Discriminatie

Doorkruising publiekrechtelijke regeling

Doorwerking contractueel beding

Dossierplicht

Draagplicht

Duurovereenkomsten

Dwaling

Dwangsom

Economische eigendom

Eigen schuld

Elektronische communicatie

EVRM, art 5

EVRM, art 6

EVRM, art 8

EVRM, art 10

EVRM, Eerste Protocol, art. 1

Exceptio plurium litis consortium

Exoneratieclausule

Faillissement

Fw. art 20

Fw. art 39

Fw. art 42

Fw. art 43

Fw. art 47

Fw. art 51

Fw. art 53

Fw. art 54

Fw. art 57

Fw. art 58

Fw. art 69

FW, art. 194

Fw. art 228

Formele rechtskracht besluit

Geldlening

Gerechtvaardigd vertrouwen

Gewijzigde opvattingen

Grondrechten

Gr.w, art. 7

Gr.w, art. 10

Hinder

Hoofdelijkheid

Huur

Huurkoop

Informatieplicht

Instellen rechtsvordering

Invloed van latere gebeurtenissen

Klachtplicht

Koop op afbetaling

Koop-verkoop

Kwalitatief recht

Lastgeving

Matiging

Mededelingsplicht

Mededinging

Medeschuld

Misbruik van bevoegdheid

Misbruik van omstandigheden

Mw. art. 6

Nakoming

Natuurlijke verbintenis

Nietigheid

Normale maatschappelijke risico

Objectieve maatstaf

Ongerechtvaardigde verrijking

Onrechtmatige daad

Ontbinding

Ontslag

Ontvangsttheorie

Onverschuldigde betaling

Onvoorziene omstandigheden

Oordeel tuchtrechter

Opdracht

Opschorting

Overgangsrecht

Overheid

Overmacht

Pauliana

Productenaansprakelijkheid

Rechtsvergelijking, invloed

Rechtsverwerking

Redelijkheid en billijkheid

ReŽle executie

Reisovereenkomst

Rekening en verantwoording

Relativiteit

Resultaatsverbintenis

Retentierecht

Richtlijnconforme uitleg

Rv., art. 19

Rv., art. 24

Rv., art. 25

Rv., art. 150

Rv., art. 153

Rv., art. 157

Rv., art. 165

Rv., art. 166

Rv., art. 210

Rv., art. 217

Rv., art. 234

Rv., art. 237

Rv., art. 347

Rv., art. 475h

Rv., art. 480

Rv., art. 505

Rv., art. 551

Rv., art. 611a

Rv., art. 611d

Rv., art. 611g

Rv., art. 612

Rv., art. 615

Rv., art. 700

Rv., art. 705

Rv., art. 843a

Rv., art. 1019h

Rv., art. 1022

Rv., art. 1052

Rv., art. 1064

Samenhangende overeenkomsten

Samenloop

Schade

Schadestaatprocedure

Schenking

Schriftelijkheidsvereiste

Schuldeisersverzuim

Stelplicht en bewijslast

Subrogatie

Tegenstrijdig belang

Tekortkoming

Uitleg

V01a, omschrijving

V01b, ontstaansbronnen

V01b2c, verhaalrecht overige

V01b3, natuurlijke verbintenis

V01b4, andere rechtsfeiten/ -toestanden

V01b5, rechterlijke uitspraken

V01c1, Afdeling 6, Boek 6 BW

V01c1c, opeisbaarheid

V01c1d, Afdeling 6, Boek 6, overige

V01c2b, wettelijke rente

V01c2c, Afdeling 11, Boek 6, overige

V01c3, nakoming, overige

V01d3b, art. 78 Boek 6 BW

V01d6a, gevolgen bij niet opeisbaarheid

V01d6d, boetebeding

V01e, voorwaardelijke verbintenis

V02b2, wil = verklaring (of vertrouwen)

V02b3a, art. 40 Boek 3 BW

V02b3b, vormvoorschrift

V02b3d, mededinging

V02b3e, overige wetten

V02b4, voldaan aan art. 3:37 BW

V02c1, precontractuele fase

V02c2, aanbod en aanvaarding

V02c4, vertegenwoordiging

V02c4a, volmacht

V02c4a1, in naam van

V02c4a2, geen toereikende volmacht

V02c4a2a, schijn volmacht + vertrouwen

V02c4a2b, aansprakelijkheid onbevoegde

V02c4a2c, bekrachtiging

V02c4a4, volmacht, overige

V02c4b, grondslag: geen rechtshandeling

V02c4b2a, rechtspersoon/vennootschap

V02c4c, vertegenwoordiging, overige

V02c5b, tijdsbepaling / voorwaarde rechtshandeling

V02c5e, varia

V02d1, uitleg

V02d2, informatieplicht dienstverrichter

V02e, algemene voorwaarden

V02f1d1, dwaling

V02f1d2, bedrog

V02f1d3, misbruik van omstandigheden

V02f1d4, bedreiging

V02f1e, pauliana

V02f1h, Selbsteintritt (art. 7:416 lid 3)

V02f1i, oneerlijke handelspraktijk

V02f1j, vernietigingsgronden, overige

V02f2, wijze van vernietiging

V02f3a, gevolgen vernietiging

V02f3c, bevestiging

V02f3d, varia

V02g, partiŽle nietigheid/conversie

V02j2, schadevergoeding, art. 87 Boek 6 BW

V02k, ontbinding

V02k1, wederkerige overeenkomst

V02k2, tekortkoming

V02k3, ernst tekortkoming

V02k4a, blijvende onmogelijkheid

V02k5, keuzevrijheid

V02k6, ontbinding, overige

V02l, exoneratieclausules

V02n, wijziging

V02o3a, ontbindende voorwaarde

V02o3g, met wederzijds goedvinden

V02o5, opzegging

V02o6, beŽindiging, overige

V02p1, derdenbeding

V02p2, kwalitatief recht

V02p9, overeenkomst en derde, overige

V02q, samenhangende overeenkomst

V03, onrechtmatige daad

V03a1, onrechtmatigheid

V03a1a, algemeen

V03a1a1, gevaarzetting

V03a1a2, zorgplicht

V03a1a3, waarschuwingsplicht

V03a1a4, benadeling schuldeisers

V03a1a5, hinder

V03a1a6, burenrecht

V03a1a7, dreigen met Ö.

V03a1a8, staking

V03a1a9, algemeen, overige

V03a1b1, vergunning

V03a1b2, wettelijke plicht, overige

V03a1d1, sport en spel

V03a1e1, bestuurdersaansprakelijkheid

V03a1e2, ongeoorloofde mededinging

V03a1e3, intellectuele eigendom

V03a1e5, bedrijfsleven, overige

V03a1f1, onverbindendheid

V03a1f2, onevenredig nadelig

V03a1f4, strafvorderlijk optreden

V03a1f5, onrechtmatige rechtspraak

V03a1f6, bevoegdheid civiele rechter

V03a1f, overheid

V03a1f8, overheid, overige

V03a1g, specifieke groepen

V03a1g1, accountant

V03a1g3, bank

V03a1g6, notaris

V03a1g7, toezichthouder

V03a1g9, specifieke groepen, overige

V03a1g10, oordeel tuchtrechter

V03a1h, grondrechten en o.d.

V03a1h1, privacy

V03a1h2, vrijheid meningsuiting

V03a1h3, grondrechten, overige

V03a1i2, bodemverontreiniging

V03a1k, beslag

V03a1l, faillissement

V03a1m, wanprestatie en onrechtmatige daad

V03a1m1, samenloop

V03a1p, onrechtmatigheid, overige

V03a4, toerekenbaarheid

V03a7, relativiteit

V03a9, rectificatie

V03b1, kinderen

V03b2, ondergeschikten

V03b3, niet-ondergeschikten

V03b4, vertegenwoordigers

V03b5, gebrekkige zaken

V03b6, opstallen (en wegen)

V03b7, gevaarlijke stoffen

V03b10, dieren

V03b12, uitoefening bedrijf

V03c, productenaansprakelijkheid

V03c1, aansprakelijkheid o.g.v. art. 162 Boek 6 BW

V03c2, aansprakelijkheid o.g.v. art. 185 Boek 6 BW

V03d, misleidende reclame

V03dA, oneerlijke handelspraktijken

V03e, elektronisch rechtsverkeer, art 196b Boek 6

V03g, verkeersaansprakelijkheid

V03g1, aansprakelijkheid o.g.v. art. 162 Boek 6 BW

V03g2, aansprakelijkheid o.g.v. WVW

V03g3, eigen schuld

V03g4, verkeersaansprakelijkheid, overige

V03i, overige

V04, zaakwaarneming

V05, onverschuldigde betaling

V06, ongerechtvaardigde verrijking

V07, ongedaanmaking na ontbinding

V08, redelijkheid en billijkheid

V08b, ontstaansbron verbintenis

V08c, aanvullende werking

V08c1, aanvulling overeenkomst

V08c2, algemene voorwaarden

V08c3, arbeidsovereenkomst

V08c9, mededelingsplicht

V08c13, zorgplicht

V08c14, aanvullende werking, overige

V08d, beperkende werking

V08d2b, algemene voorwaarden

V08d2c, arbeidsovereenkomst

V08d2d, arbitrage / bindend advies

V08d2e, bankgarantie

V08d2f, einde duurovereenkomst

V08d2g, exoneraties

V08d2j, nakoming

V08d2m, wettelijke rente

V08d2n, verjaring

V08d3, beperkende werking, overige

V08e1, rechtsverwerking

V08e2, klachtplicht

V09, nakoming, rechtsvordering

V09b1b, voldoende belang

V09b2b, tot feitelijk doen of nalaten

V09b2d, uitspraak in plaats van akte

V09b3, indirecte executiemiddelen

V09b4, voorwaarde of tijdsbepaling

V09b5, belangenbehartigers

V09b7, nakoming rechtsvordering, overige

V09c, verhaalsrecht op goederen

V11, schadevergoeding (Afdeling 10 Boek 6 BW)

V11b, schade

V11b1, vermogensschade

V11b1a, geleden verlies / gederfde winst

V11b1b, art. 96 lid 2 sub a BW

V11b1c, art. 96 lid 2 sub b BW

V11b1d, art. 96 lid 2 sub c BW

V11b1e, vermogensschade, overige

V11b2, immateriŽle schade

V11b3, overlijdensschade

V11b4, schade derde bij letsel

V11b6, bewijslast schade

V11b6a, kansschade

V11b7, schade, overige

V11c, schadebegroting

V11c1, vrijheid rechter

V11c2, concrete schadeberekening

V11c3, abstracte schadeberekening

V11c3a, winstafdracht

V11c3d2, overige bepalingen

V11c4, schatting door de rechter

V11c5, bij toekomstige schade

V11c6, bij specifieke gevallen

V11c6e, gemiste kans

V11c8, positief / negatief belang

V11c9, schadebegroting, overige

V11d, causaal verband

V11d1, condicio sine qua non

V11d1a1, omkeringsregel

V11d1a2, proportionele aansprakelijkheid

V11d1a3, bewijslast, overige

V11d1b, condicio sine qua non, overige

V11d2, toerekening schade (art. 98 Boek 6 BW)

V11d2b2, te voorzien schade

V11d2b3, uitzonderlijke schade

V11d2c, aard van de aansprakelijkheid

V11d2c1, risico-aansprakelijkheid

V11d2c2, schuld-aansprakelijkheid

V11d2c3, verkeers- / veiligheidsnorm

V11d2e, art. 98 Boek 6 BW, overige

V11d3, meerdere gebeurtenissen, art. 99 Boek 6 BW

V11d4, latere schadeoorzaak

V11e, verrekening van voordeel

V11f, eigen schuld, art. 6:101 BW

V11f1, algemeen

V11f1a, causaliteitsafweging

V11f1b, billijkheidscorrectie

V11f1b3, risiciosfeer benadeelde

V11f1b3b, risicosfeer, overige

V11f1b4, billijkheidcorrectie, overige

V11f2, schadebeperkingsplicht

V11f4, lid 2 art. 101 Boek 6 BW

V11g, medeschuld (art. 102 Boek 6 BW)

V12, schadevergoeding, art. 74 Boek 6 BW

V12a, tekortkoming

V12a2a1, accountant

V12a2a2, advocaat

V12a2a3, assurantietussenpersoon

V12a2a4, bank

V12a2a5, medische sector

V12a2a6, notaris

V12a2a7, specifieke groepen, overige

V12a2b, non-conformiteit

V12a2b1, auto's

V12a2b2, onroerende zaken

V12a2b3, schepen

V12a2b4, non-conformiteit, overige

V12a2c, varia

V12b, toerekenbaarheid

V13, verzuim (schuldenaar)

V13a1, geen bijvende onmogelijkheid, zie V02k4a

V13b, eisen art. 82 en 83 Boek 6 BW

V13b1, ingebrekestelling

V13b1b, zonder redelijke termijn

V13b2, verzuim zonder ingebrekestelling

V13b2a, fatale termijn

V13b2b, verbintenis uit o.d. of art. 74 Boek 6 BW

V13b2c, mededeling schuldenaar

V13b2e, verzuim zonder ingebrekestelling, overige

V13d, einde van verzuim

V13e, verzuim, overige

V14, opschorting

V15, verrekening

V16, schuldeisersverzuim

V17, subrogatie

V18d, contractsoverneming

V18e, afstand van vorderingsrecht

V18f, vermenging

V19a, pluraliteit schuldenaren

V19b, pluraliteit schuldeisers

V19c, hoofdelijke verbondenheid

V20c, regres, overige

V22, misbruik van bevoegdheid

V23c, bekrachtiging, art. 3:58 BW

V24, samenloop

V25d, vervaltermijnen

V25e, verval, overige

V26a, bevrijdende verjaring

V26a1, verjaringstermijnen

V26a2, aanvang verjaringstermijn

V26a3, stuiting

V26a4, verlenging

V26a5, afstand van verjaring

V26a6, ambtshalve toepassing

V26a8, bevrijdende verjaring overige

V26b, verkrijgende verjaring

V27a, aanverwante rechtsgebieden

V27a1, Boek 1

V27a2, Boek 2

V27a3a, gemeenschap

V27a3b, goederenrecht

V27a4, Boek 4

V27a5, Boek 5

V27a6a, koop

V27a6b, schenking

V27a6c, huur

V27a6d, opdracht

V27a6f, arbeidsovereenkomst

V27a6g, aanneming van werk

V27a6h, borgtocht

V27a6i, vaststellingsovereenkomst

V27a6j, verzekering

V27a6k, Boek 7, overige

V27a6A, Boek 7A

V27a7, Boek 8

V27a8, Burgerlijke rechtsvordering

V27a9, Faillissementswet

V27a10, Grondwet

V27a11, EVRM

V27a12, Intellectuele eigendom

V27a13, Mededinging

V27a14a, colportage

V27b1, Dwingend recht

V27b2, Gewijzigde opvattingen

V27b3, Invloed van latere gebeurtenissen

V27b5, Parlementaire Geschiedenis

V27b6b, bestuursrecht - civiel recht

V27b7, Mededelingsplicht

V27b8, diverse overige

Vaststellingsovereenkomst

Verbod

Verdeling

Verjaring

Verkeersaansprakelijkheid

Verklaring voor recht

Vernietiging vonnis

Verschoningsrecht

Vertegenwoordiging

Verzuim

Vinder

Voorwaardelijke verbintenis

Vorm van verklaring

WAM

WAM, art. 1

WAM, art. 3

WAM, art. 10

Wanprestatie

WCAM

Wettelijke rente

Wvg, art. 26

Wvk art. 20

WVW, art. 185

Zaakwaarneming

Zekerheidsstelling

Zorgplicht bank